Informeer vrijblijvend naar onze tarieven!

Bel ons op (0545) 272 105
Tarieven
Wij berekenen heldere tarieven, op basis van een redelijke inschatting van de te verrichten werkzaamheden per gevraagde dienst. Soms kunnen wij geen exacte prijsopgave bieden zonder goede informatie van uw kant. Vergelijkt u het met een garage: om de juiste handelingen te verrichten, moet de monteur wel even onder de kap kijken. Vandaar dat wij in een voorkomend geval contact met u opnemen of u zullen uitnodigen voor een kort gesprek. U wilt immers alles toch goed op papier hebben?

Wij zenden geen lange lijsten mee met allemaal uitzonderingen op de 'spelregels'. Zodat u achteraf toch veel duurder uit bent dan u aanvankelijk dacht. Let u hier op bij het vergelijken van offertes!